Poradenství, Konzultace, Školení

–  Bezpečnostní audity a posouzení, analýza rizik

–  Mystery shopping

–  Nastavení bezpečnostních norem a vytvoření potřebné dokumentace, aktualizace, zjednodušení, zpřehlednění

–  Penetrační testy

–  Práce se sociálně vyčleněnými skupinami, koordinace se sociálními pracovníky

–  Provedení v různých jazykových mutacích

–  Revize nastavených kontrolních systémů

–  Specializovaná poradenství konzultace v oboru facility

–  Školení – tvorba školících materiálů na míru dle potřeb zákazníka (video, tištěná, e-learningová podoba i proškolení našimi pracovníky) – zaměření na energetiku, logistiku, maloobchod, školská a zdravotnická zařízení

–  Tvorba a aktualizace havarijních a krizových plánů

 

businessman protecting family in home with hands