Realizace

Zajištění prezentace a zviditelnění Vaší společnosti na webu, v tiskovinách, TV, radiu a billboardech. Vytipujeme za Vás vhodná místa a reklamu zrealizujeme.